event_date-2017

Vi har lige nu indsamlet

kroner til Hjerteforeningen
Giv til hjertet

Ambassadør for Hjertetouren

SEBASTIAN DORSET

Læs mere om Hjertetouren
SD2

Formål

Hjertetouren er en frivillig forening etableret med det formål, at indsamle penge til at understøtte Hjerteforeningens vision om “et Danmark hvor ingen dør unødvendigt af hjertekarsygdomme”, at udbrede oplysninger om kost og motions forebyggende effekt i forhold til hjertekarsygdomme, samt at bidrage positivt til hjertepatienters helbredelsesforløb.

Støtte

I Hjertetourens første år (2015) havde foreningen mere end 100 bidragsydere og sponsorer, som bidrog med enten penge eller naturalier til projektet. Det betød, at Hjertetouren ubeskåret kunne donere 104.135 kr. til kampen mod hjertekarsygdomme i Danmark. Alle bidrag tæller i kampen for “et Danmark hvor ingen dør unødvendigt af hjertekarsygdomme”.

Praktik

Hjertetouren 2016 fandt sted den 20.-21. august på Flyvestation Værløse. De tilmeldte ryttere (heraf flere hjertepatienter) kørte flest mulige omgange på den 5,1 kilometer lange start- og landingsbane indenfor 24 timer. Hjertetouren er et velgørenhedsarrangement – og skal derfor ikke betragtes som et konkurrencecykelløb.

Tak til vores sponsorer