Alle Bidrag tæller!

Det hele går ubeskåret til Hjerteforeningen

Bidrag til Hjerteforeningen er godkendt af SKAT som fradragsberettigede. Der er ingen bagatelgrænse, men fradrag for gaver til velgørende foreninger kan maksimalt andrage 15.900 kr. (2018)

Vi er taknemmelige for alle bidrag!

Giv til hjertetRyttere